Porcelain Tumbler, 5"x3"

 

©2015 Esther Ann Smith